welkom werk klanten anje zin? contact

Lammenschansweg 16 . 2313 DM Leiden
T 071 514 01 00 . F 071 514 88 50
E info@tbar.nl . I www.tbar.nl

Klanten

Afwisseling en variatie maken het werk van een tekstschrijver bijzonder aantrekkelijk. TBAR schrijft voor een groot aantal verschillende opdrachtgevers over zeer uiteenlopende onderwerpen. Zowel voor de overheid als voor bedrijfsleven en non-profit organisaties, soms in opdracht van een communicatiebureau. Onderwerpen waar TBAR vaak over schrijft zijn forensische zorg, gevangeniswezen, scholenbouw, beroepsonderwijs, volkshuisvesting, ziekenhuiszorg, veiligheid en burgerparticipatie.

Enkele voorbeelden van opdrachtgevers uit heden en verleden:

Overheid
Dienst Justitiƫle Inrichtingen
MobiliteitsOrganisatie Rijk
Gemeente Westland, gemeente Dordrecht
Gemeente Rotterdam (dS+V, directie Veiligheid, SoZaWe)
Politiekorpsen Kennemerland en Rotterdam Rijnmond
Provincie Zuid-Holland

Non profit
Woningcorporatie Woonstad Rotterdam
Wellantcollege
Stichting Eerstelijns Regionale Ketenzorg (STERK) Zuid-Holland Noord
Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Bedrijfsleven
ICSadviseurs (in samenwerking met Communicabel)
SPITZ, congres & event Den Haag (o.a. Van Gansewinkel Groep)

Netwerken
Ik werk regelmatig samen met Helene de Bruin, HdB-tekst in Rotterdam
Daarnaast maakt TBAR deel uit van een groep van 20 communicatieprofessionals die samenwerking in Unit 2 in gebouw Nieuwe Energie in Leiden